Καλωσορίσατε στην Πλατφόρμα WEB-GIS

36.40857277047113,23.72930969999993,5


Καλωσορίσατε στην Πλατφόρμα WEB-GIS

Η διαδικτυακή πλατφόρμα / γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (Web-GIS) έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου "MED-ROUTE - Mediterranean Route for Tourism and Culture" που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENPI CBC MED.

Please help us evaluate the WEB GIS Platform here.