Ενημερωτικά Δελτία του Έργου

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου θα εκδοθούν ενημερωτικά δελτία. Παρακαλώ εγγραφείτε στα νέα μας για να μένετε πάντα ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις του έργου MED-ROUTE.

Για να εγγραφείτε χρησιμοποιήστε την παρακάτω περιοχή εγγραφής.