Εκδηλώσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα θέματα που αντιμετωπίζονται από το έργο, είτε οργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος MED-ROUTE έργο ή πλαίσιο του προγράμματος ENPI CBC MED ή ακόμα και άλλους φορείς σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.